Back to Question Center
0

Սեմալտ. Ինչպես պատվիրել DNS- ի գրառումներ 3-րդ մակարդակի ենթադոմենների համար, մեկ այլ DNS սերվերում, բայց պահեք 2-րդ մակարդակը, ինչպես:

1 answers:

Ես ունեմ Namecheap BasicDNS- ի համար . com եւ ես կցանկանայի, որ Namecheap- ը շարունակի պահպանել DNS- ի գրառումները իր բոլոր subdomains- ների համար, եթե ես այլ բան չեմ ասում.

Մասնավորապես, ես ուզում եմ թույլ տալ mysubdomain. օրինակ - progiciel waterpark. com DNS- ի գրառումները իր բոլոր սեփական ենթադոմենների համար.

Արդյոք հնարավոր է նման կարգավորում: Պարզապես, հնարավոր է DNS սերվերների նման «հիերարխիկ» դարձնել:
Կամ, ես պետք է նշեմ ամբողջ տիրույթի անվանումները պատվերով:

February 14, 2018